Meslek Yüksekokulu | Yüksekokul Kurulları

Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulları

Yüksekokul Kurulu Üyeleri:

 • Öğr.Gör. Rıza Gürler AKGÜN   (Başkan / Müdür)
 • Dr. Öğr. Üyesi Belis GÜLAY ŞAHİN (Üye / Müdür Yardımcısı)
 • Öğr. Gör. Diğdem ENEREM (Üye / Müdür Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Baransel SAYGI (Üye / Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZTOPÇU (Üye / Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Engin OĞUZAY (Üye / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkanı)
 • Öğr. Gör. Ahmet Emre YÜKSEL (Üye / Hukuk Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Aytuğ AYDIN (Üye / Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Çağdaş TURAN (Üye / Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Esra ÇELENK (Üye / Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Gülay HACIOĞLU (Üye / Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Hatice BOYACIOĞLU (Üye / Tasarım Bölümü Başkanı)
 • Öğr. Gör. Mehmet İsmail BAŞOĞLU (Üye / Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Mustafa KÖSEM (Üye / Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU (Üye /Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı)
 • Öğr. Gör. Özlem İLKER (Üye / Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı)

 

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri: 

 • Öğr.Gör. Rıza Gürler AKGÜN   (Başkan / Müdür)
 • Dr. Öğr. Üyesi Belis GÜLAY ŞAHİN (Üye / Müdür Yardımcısı)
 • Öğr. Gör. Diğdem ENEREM (Üye / Müdür Yardımcısı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mithat KİZİROĞLU (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Engin OĞUZAY (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU (Üye)

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel